czwartek, 10 marca 2016

DARMOWY PROGRAM DO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ - ROOMSTYLER # FREE PROGRAM FOR INTERIOR DESIGN - ROOMSTYLER

Witajcie!

Dziś przedstawię Wam darmowy program do tworzenia wnętrz.

ROOMSTYLER

KLIK 

Hello! 

Today I show You free program for interior design.

ROOMSTYLER

CLICK 

  
Każdy może po bezpłatnej rejestracji zaprojektować własne wnętrze. Oprócz tego na stronie jest również możliwość oglądania projektów innych użytkowników. Program jest dosyć łatwy w obsłudze, jednak wymaga znajomości języka angielskiego.

Ciekawą opcją w Roomstyler jest kamerka dzięki której mamy podgląd na żywo w małym okienku, ale mamy też możliwość powiększenia obrazu oraz zrobienia zdjęcia 3d, które następnie zostaje przesłane na nasz e-mail. Będzie ono również widoczne w naszym folderze po zalogowaniu. Warto też dodać, że kamerka ma bardzo ciekawe możliwości ustawienia. Możemy zatem oglądać nasze wnętrze z różnych perspektyw.Anyone can register for free to design their own interior. In addition, the site is also the possibility of viewing the projects of other users. The program is fairly easy to use, but requires knowledge of the English language.


An interesting option is the Roomstyler webcam through which we live preview in a small window, but we also have the possibility to enlarge the image and take pictures of 3d, which is then sent to our e-mail. It will also show in our folder after logging. It is also worth noting that the webcam has a very interesting setting options. So we can watch our interior from different perspectives.

 
Za pomocą Roomstyler stworzyłam projekt całego mieszkania, jednak jest to program typowy dla tworzenia wnętrza jednego pokoju ze względu na ściany. Zresztą wskazuje na to sama nazwa programu, dlatego nie mogę zaliczyć tego do wad programu. Mianowicie kolor jednej ściany np. w salonie jest granatowy  i automatycznie taki kolor jest na ścianie łączącej się z drugim pomieszczeniem. Jest jednak na to pewien sposób - podwójne ściany. Ja tak właśnie zrobiłam w swoim projekcie, jednak wtedy pojawia się problem z drzwiami - muszą sięgać aż do sufitu bo inaczej zrobi nam się nieładny widok nad nimi. Taki, jak widać na poniższym zdjęciu ... 


Using the Roomstyler created the design of the flat, but this is a typical program for creating the interior of one room because the walls. Besides indicating the name of the program, so I can not pass this defect to the program. Namely, the color of one wall, eg. In the living room is dark blue and automatically the color is on the wall connecting with the second room. It is, however, a certain way - double wall. I did so just in your project, but then there is a problem with the door - must reach up to the ceiling because otherwise we will not nice view over them. This, as you can see in the picture ...Należy pamiętać, że wybierając np. dekoracje na ścianę możemy ustawiać ich odległość od podłogi. Wystarczy nacisnąć na dany przedmiot lub okno i po lewej stronie będziemy mieć możliwość takiego ustawienia. Na uwagę zasługuje również fakt, że w programie są nawet dostępne balkony i schody.


Keep in mind that selecting for example. Decorations on the wall, we can adjust the distance from the floor. Just click on the item or window and the left side we have such settings. Noteworthy is the fact that the program is even available balconies and stairs.Zalety programu:

- darmowy
- bardzo duży wybór mebli, podłóg, tapet, dodatków
- możliwość zrobienia zdjęcia 3d
- intuicyjność
- realistyczny efekt

Wady programu:

- anglojęzyczność
- niektóre przedmioty zmieniają swoje położenie   
(nawet, jak zapiszemy projekt, to może się zdarzyć, że po jego otwarciu np. telewizor będzie po drugiej stronie ściany, to samo dotyczyło u mnie wieszaków)
- brak możliwości panoramicznego podglądu 3d na żywo 
- mało kolorów drzwi i okien  


Podsumowując, 
mimo, że powyżej wymieniłam więcej wad, niż zalet program baaaardzo mi się spodobał i nie ukrywam, że "wciągnął" mnie na kilka wolnych godzin :)

Poniżej zdjęcia mojego projektu "BLUE"


Advantages of the program:

- free
- A very large selection of furniture, flooring, wallpaper, accessories
- The ability to take pictures 3d
- intuitiveness
- Realistic effect

Disadvantages of the program:

- Some objects change their position
(Even as we save the project, it can happen that after opening eg. TV will be on the other side of the wall, the same was true for me hangers)
- No possibility of panoramic viewing 3D Live
- Little color doors and windows

Summarizing,
even though more than I exchanged more disadvantages than advantages of the program soooo I liked and did not hide the fact that "pulled" me a few free hours :)

Here are the photos of my project "BLUE"
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz